Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0067-05
10 fő feletti jelentkezés esetén helyszíni lebonyolítás

Jelenlegi képzéseink:

  1. Elsősegély nyújtó képzés
  2. Munkavédelmi képviselő képzés
  3. Kisgépkezelői tanfolyam
  4. Nehézgépkezelői tanfolyam
  5. könnyűgépkezelői tanfolyam

 

1993. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY

A MUNKAVÉDELEMRŐL,

EGYSÉGES SZERKEZETBEN A VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 5/1993. (XII. 26.) MÜM RENDELETTEL

Mvt. 46. § A munkahelyen - jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelően - biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.

3/2002. (II. 8.) SZCSM-EÜM EGYÜTTES RENDELET

A MUNKAHELYEK MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL

20. § (1) Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani.

 

2. 1993. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY

A MUNKAVÉDELEMRŐL,

EGYSÉGES SZERKEZETBEN A VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 5/1993. (XII. 26.) MÜM RENDELETTEL

Mvt. 75. § ((Megállapította: 2004. évi XI. tv. 27. §.)) (1) A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen
c) egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.

3,4,5,
Az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM sz. együttes rendelet, valamint a 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az emelőgép biztonsági szabályzat értelmében meghatározott géptípusok használata csak könnyű-, nehézgépkezelő szakképesítéssel, illetve a használt géptípusra érvényes építőgépkezelő jogosítvánnyal lehetséges.

A jövő évtől a vizsgáztatási szabályok megváltoznak!!!

 

Tűzvédelmi szakvizsga: Regisztrációs szám: SZ010/1-2-3-4/10/2006

Az 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet -a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól- értelmében meghosszabbítására, újraérvényesítésére nincs lehetőség.
Irodánk regisztrált tűzvédelmi szakvizsga szervezőként a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően folyamatosan biztosítani tudja a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörökhöz szükséges tűzvédelmi szakvizsga tanfolyam, illetve vizsga szervezését a rendelet I. számú mellékletében meghatározott 1-4. pontokban.

 

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők;
2. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt technológiai felhasználást végzők;
3. Propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők;
4. Üzemanyagtöltő állomások üzemviteli dolgozók részére.