Tevékenységi körünk az alábbi tevékenységekre terjed ki:

 • Munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi, emelőgép vizsgálati szolgáltatások
 • Munka, tűzvédelmi oktatások és gépkezelői tanfolyamok szervezése.

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül részletezzük mindazokat a feladatokat, melyek elvégzését vállalni tudjuk:

Munkavédelmi feladatok ellátása:

 • Előzetes, időszakos és rendkívüli munkavédelmi oktatások megtartása
 • Munkabiztonsági és munka egészségügyi kockázatértékelés elkészítése, időszakos felülvizsgálata- Egyéni védőeszközök nyilvántartásának elkészítése
 • Munkabalesetek kivizsgálása, dokumentálása
 • gépi berendezések munkavédelmi üzembe helyezést megelőző vizsgálata és munkavédelmi üzembe helyezési eljárása- gépek, berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálata
 • A Megrendelő telephelyének hatósági ellenőrzésekor a Megbízó képviselete- A módosított 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet alapján munkavédelmi szakember rendelkezésre állásának biztosítása a jogszabályban meghatározott napi rendszerességgel
 • Baleset, rendkívüli esemény bekövetkeztekor a helyszínen szakember jelenlétének biztosítása- Megrendelői igény szerint, a telephelyen alkoholszondás vizsgálat végzése
 • Munkahelyeken a dohányzási szabályok betartásának ellenőrzése
 • Telephely ellenőrzés, bejárás, melyen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek ellenőrzése a feladat

Környezetvédelmi feladatok ellátása:

 • a jogszabályi előírásoknak megfelelően a hatósági adatszolgáltatások elkészítése
 • nyilvántartások vezetése, rendszeres ellenőrzése
 • környezetvédelmi hiányosságok feltárása, javaslattétel a megoldásra

Tűzvédelmi feladatok ellátása:

 • Előzetes, időszakos és rendkívüli tűzvédelmi oktatások megtartása- gépek, berendezések tűzvédelmi szempontú vizsgálata
 • A Megrendelő telephelyének hatósági ellenőrzésekor a Megbízó képviselete
 • Tűzeset, rendkívüli esemény bekövetkeztekor a lehető legrövidebb időn belül a helyszínen szakember jelenlétének biztosítása
 • telephely ellenőrzés, bejárás során a tűzvédelmi használati szabályok ellenőrzése a feladat- Tűzvizsgálatban történő részvétel
 • Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység telephelyen történő végzéséhez tűzvédelmi szempontú tanácsadás
 • Tűzvédelmi szaktanácsadás
 • Tűzoltó készülékek forgalmazása, felülvizsgálata, javítása
 • Fali, földalatti és föld feletti tűzcsapok felülvizsgálata, javítása, karbantartása